Xây dựng Thủ đô và Đất nước: Những khó khăn về giải ngân vốn dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông
18/08/2017 09:25 - 92 Lượt xem
(HanoiTV)- Nội dung chính của chương trình Xây dựng Thủ đô và Đất nước tuần này là những khó khăn về giải ngân vốn dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông.