Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Theo chân Bác” - Phần 1
27/08/2019 22:47
Chương trình Giao lưu nghệ thuật mang tên "Theo chân Bác" Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)