Camera cận cảnh: Triển khai tuyến phố kiểu mẫu tại Mỹ Đình, đề án và thực tế
13/11/2018 19:18