Xem video Chương trình Hà Nội 18:00 ngày 13/10/2017 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Hà Nội 18:00 ngày 13/10/2017
13/10/2017 18:41