Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chương trình sữa học đường ngày càng lan tỏa
09/12/2019 09:29
(HanoiTV) - Tính đến thời điểm này, cả nước đã có 17/63 tỉnh thành phố thực hiện chương trình "Sữa học đường". Tuy con số chưa phải là nhiều, song cũng cho thấy quyết tâm của các tỉnh, thành phố trong việc triển khai chương trình có ý nghĩa này