Xem video Chương trình Thời sự 11h45 ngày 06/12/2017 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Thời sự 11h45 ngày 06/12/2017
06/12/2017 12:34