Chương trình Thời sự 11h45 ngày 06/12/2017
06/12/2017 12:34