Chương trình Thời sự 11h45 ngày 10/10/2018
10/10/2018 12:20