Chương trình Thời sự 11h45 ngày 10/11/2017
10/11/2017 12:17