Chương trình Thời sự 11h45 ngày 11/11/2017
11/11/2017 12:03