Xem video Chương trình Thời sự 11h45 ngày 11/8/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Thời sự 11h45 ngày 11/8/2018
11/08/2018 12:55