Chương trình Thời sự 11h45 ngày 12/01/2017
12/01/2017 13:17