Xem video Chương trình Thời sự 11h45 ngày 12/02/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Thời sự 11h45 ngày 12/02/2018
12/02/2018 12:00