Chương trình Thời sự 11h45 ngày 12/10/2017
12/10/2017 12:00