Chương trình Thời sự 11h45 ngày 12/10/2018
12/10/2018 13:01