Chương trình Thời sự 11h45 ngày 12/11/2017
12/11/2017 12:50