Chương trình Thời sự 11h45 ngày 12/6/2018
12/06/2018 12:41