Chương trình Thời sự 11h45 ngày 12/6/2019
12/06/2019 12:20