Chương trình Thời sự 11h45 ngày 12/7/2018
12/07/2018 12:30