Chương trình Thời sự 11h45 ngày 12/8/2017
12/08/2017 12:10