Chương trình Thời sự 11h45 ngày 13/11/2017
13/11/2017 13:17