Chương trình Thời sự 11h45 ngày 13/6/2019
13/06/2019 12:40