Chương trình Thời sự 11h45 ngày 14/09/2018
14/09/2018 12:15