Chương trình thời sự 11h45 ngày 14/11/2017
14/11/2017 13:08