Chương trình Thời sự 11h45 ngày 16/7/2017
16/07/2017 12:36