Chương trình Thời sự 11h45 ngày 18/6/2017
18/06/2017 12:12