Chương trình Thời sự 11h45 ngày 19/6/2017
19/06/2017 12:34