Chương trình Thời sự 11h45 ngày 30/08/2018
30/08/2018 12:30