Chương trình Thời sự 11h45 ngày 9/11/2017
09/11/2017 12:30