Xem video Chương trình Thời sự 11h45 ngày 9/8/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Thời sự 11h45 ngày 9/8/2018
09/08/2018 12:37