Xem video Chương trình Thời sự 15h ngày 12/2/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Thời sự 15h ngày 12/2/2018
12/02/2018 15:35