Chương trình thời sự 18h30 ngày 07/09/2018
07/09/2018 20:35