Xem video Chương trình thời sự 18h30 ngày 07/12/2017 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình thời sự 18h30 ngày 07/12/2017
07/12/2017 19:17