Xem video Chương trình Thời sự 18h30 ngày 11/11/2017 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Thời sự 18h30 ngày 11/11/2017
11/11/2017 19:12