Xem video Chương trình thời sự 18h30 ngày 12/02/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình thời sự 18h30 ngày 12/02/2018
12/02/2018 19:25