Chương trình thời sự 18h30 ngày 12/09/2018
12/09/2018 22:09