Chương trình Thời sự 18h30 ngày 12/10/2017
12/10/2017 19:15