Chương trình Thời sự 18h30 ngày 12/10/2018
12/10/2018 19:16