Chương trình thời sự 18h30 ngày 12/11/2017
12/11/2017 19:14