Chương trình Thời sự 18h30 ngày 12/6/2018
12/06/2018 19:14