Xem video Chương trình Thời sự 18h30 ngày 12/6/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Thời sự 18h30 ngày 12/6/2018
12/06/2018 19:14