Xem video Chương trình Thời sự 18h30 ngày 13/06/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Thời sự 18h30 ngày 13/06/2018
13/06/2018 19:21