Chương trình thời sự 18h30 ngày 13/11/2017
13/11/2017 19:41