Xem video Chương trình Thời sự 18h30 ngày 14/02/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Thời sự 18h30 ngày 14/02/2018
14/02/2018 19:15