Chương trình thời sự 18h30 ngày 14/11/2017
14/11/2017 19:19