Chương trình Thời sự 18h30 ngày 16/07/2017
16/07/2017 19:25