Chương trình Thời sự 18h30 ngày 16/4/2019
16/04/2019 19:27