Chương trình Thời sự 18h30 ngày 18/06/2017
18/06/2017 19:06