Chương trình Thời sự 18h30 ngày 19/06/2017
19/06/2017 19:15