Chương trình Thời sự 18h30 ngày 8/11/2017
08/11/2017 19:14