Chuyện đô thị: Báo chí với tiếp cận thông tin trên mạng xã hội
27/08/2017 08:56
(HanoiTV)- Nội dung chính trong chương trình Chuyện đô thị ngày 26/8 là chủ đề báo chí với tiếp cận thông tin trên mạng xã hội.