Xem video Chuyện đô thị: Chuyện diện tích nhỏ trong đô thị Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chuyện đô thị: Chuyện diện tích nhỏ trong đô thị
02/07/2017 19:45
(HanoiTV)- Nội dung chính trong chương trình Chuyện đô thị ngày 1/7 là vấn đề chuyện diện tích nhỏ trong đô thị.